Vilkår og betingelser for Jægerens Jagtrejser

Opdateret den 24. februar 2020

Depositum
Der betales 50% af jagtrejsens pris ved booking. Jagtrejsen er først booket, når depositummet er betalt. Restbeløbet betales senest 60 dage før afrejse. Bestilles jagtrejsen senere end 60 dage før afrejse, betales hele beløbet for jagtrejsen, før den er booket.

Slutafregningen
Regningen betales senest 3 dage efter modtagelsen. Ved betaling senere end 3 dage efter modtagelsen tilskrives der renter 5% pr. påbegyndt måned plus 250 kr. i rykkergebyr. Slutafregningen laves 1-5 uger efter hjemkomsten.

Afmelding
Hvis en jagtrejse afbestilles, vil der ikke blive betalt noget tilbage af depositum. Afbestilling 0-59 dage før afrejsedato: bliver der ikke betalt noget tilbage. På nogle jagtrejser kan der være andre regler, som vil fremgå af tilbuddet.

Afbrydelse af jagtrejsen
Jægerens Jagtrejser kan ikke drages til ansvar på nogen måde, hvis jagtrejsen afbrydes af kunden uanset grunden.

Kørsel

  • Kørsel på reviret betales direkte til chauffør/bilens ejer.
  • Prisen for kørsel kan variere på de forskellige destinationer.
  • Prisen for kørsel vil fremgå på tilbuddet.

Ophold
Ved individuel jagt starter første pursch eftermiddag/aften på ankomstdagen og sidste pursch om morgenen på afrejsedagen. Indkvarteringen skal forlades senest kl. 10 på afrejsedagen. Der kan også aftales andet, som vil fremgå af tilbuddet. Ved drivjagt ankommer man normalt dagen før og starter med aftensmad. Jagten slutter igen efter vildtparaden den sidste dag. Der kan også aftales andet, som vil fremgå på tilbuddet.

Protokol
Protokol skrives efter sidste pursch og trofæopmåling. Den skal indeholde jægerens navn, dato for jagtperioden, vildtart, antal og vægt på trofæet. Der skal gå mindst 24 timer før man opmåler et trofæ af hjortevildt. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vejer man trofæet og laver et fratræk ved bukke. Trofæet vejes med helt kranie, afkogt og tørret. Bukke har et fratræk på 90g, mens hjorte ingen fratræk har i vægt. Normalt er der ingen problemer. Forlader man reviret før det aftalte jagtstop, er det her og nu vægten på trofæet, der gælder uden fratræk af nogen art Det er jægerens ansvar at alle oplysninger i protokollen er rigtige. Efter underskrift af jægeren hæfter jægeren for, at protokollen har de rigtige oplysninger.

Hjemtransport af trofæer
Afkogte og rengjorte trofæer må man gerne tage med til Danmark fra EU-lande. Ikke afkogte trofæer (fx til montering) kræver en godkendelse/registrering som importør til ved den lokale fødevareregion. Information herom kan findes på www.fvst.dk.

Reklamationer
Eventuelle reklamationer over ophold, forplejning, trofæopmåling, trofækvalitet, organisation eller andet skal sendes skriftligt til Jægerens Jagtrejser senest 7 dage efter, at jagten er afsluttet. Problemer, som opstår under jagtrejsen, skal meddeles hurtigtst muligt, så Jægerens Jagtrejser har mulighed for at agere med det samme. Efter rejsen kan det ikke rettes.

Forsikringer
Ved bestilling af en jagtrejse bør du undersøge, om du er dækket forsikringsmæssigt. Vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring, og den skal altid tegnes ved første indbetaling til jagtrejsen. Våben og udstyr plejer at være dækket af indbo/familieforsikringen, men vi anbefaler, at du kontakter dit forsikringsselskab.

Alkohol
I Polen er der nultolerance for alkohol under jagt, ved transport og ved håndtering af våben. Dette gælder også rejsen til og fra Polen. Den polske jagtfører har ret til at afvise en jæger fra jagten, hvis han vurderer, at der er blevet indtaget alkohol. Jægerens Jagtrejser kan derfor ikke gøres ansvarlig over for mistede jagtdage pga. indtagelse af alkohol.

Våben og personpas
Kontrollér altid hvornår personpasset udløber inden din rejsen. Våbenpasset skal altid være opdateret med alle oplysninger. Våbenpasset medbringes, når du rejser med våben indenfor EU. Det er dit ansvar, at alle oplysninger er i våbenpasset og i våbentilladelsen.

Tyveri
Jægerens Jagtrejser tager ikke ansvar for kunders stjålne genstande eller udstyr, som er gået i stykker under rejsen.

Afskydning
Det er altid jægeren, som tager stilling til, om han vil afgive skud. Ingen andre end jægeren kan stilles til ansvar herfor. Når det er trofæjagt, er det også jægeren der afgiver skuddet, som har ansvaret. Så må jægeren også betale hvad trofæet koster. Det samme gælder en anskydning.

Ansvar og Forbehold
Jægerens Jagtrejser er jagtformidler for udenlandske samarbejdspartnere. Derfor kan vi ikke drages til retslig eller økonomisk ansvar ved pludselige ændringer såsom, terror, naturkatastrofer, ASV, fugleinfluenza eller andre forhold som vi ikke har indflydelse på. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer ved markante kursændringer og andre forhold som Jægerens Jagtrejser ikke har indflydelse på.

Brug og copyright af billeder og film
Jægerens Jagtrejser må bruge alle billeder og film som bliver til på vores jagtrejser til fremtidigt materiale på digitale/sociale medier. Alle billeder, film og tekster fra Jægerens Jagtrejser, som bliver brugt til markedsføring, er der copyright på.

Har du brug for hjælp? Kontakt os her:

15 + 13 =

Kontaktinfo

  • T: +45 22 86 43 41
  • E: kenny@jjrejser.dk

©2021 · jaegerensjagtrejser.dk · E-mail: kenny@jjrejser.dk · Tlf.:+45 22 86 43 41 · Se mere på facebook

Design by